Get Adobe Flash player

Mapping The Future PLM (2007-2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Kuresaaresta.

 

Tätä Leonardo da Vinci PLM-hanketta koordinoi IKATA, ja Taitumo-verkoston nykyisistä/silloisista jäsenistä mukana olivat SASKY, SEDU, SKTO (nyk. SATAEDU), PIRKO sekä Lybecker.

Projektin tuloksena 34 osallistujaa sai mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan suorittamalla 2-13 viikon ulkomaanjakson opiskellen tai työskennellen ulkomailla. Alun perin projektin edunsaajiksi oli ajateltu vastavalmistuneet opiskelijat, mutta loppujen lopuksi lähtijöistä 11 oli opettajia, joista jopa 7 suoritti 4-viikkoisen ulkomaanjakson, mikä on todella pitkä aika opettajalle. Opettajien ulkomaanjaksot tekivät projektista osallistuville oppilaitoksille vieläkin merkittävämmän, koska heidän vaihdosta saamansa tiedot, taidot ja kokemus jäävät kouluille nykyisten ja tulevien opiskelijoiden hyödyksi. Loput 23 osallistujaa oli valmistuneita opiskelijoita.

Kaiken kaikkiaan, projektin tavoitteet – osallistujien ammattitaidon, työllistymis- ja jatkokoulutusmahdollisuuksien parantuminen – täyttyivät erittäin hyvin:

34:stä osallistujasta

– kaikki olivat tyytyväisiä vaihtonsa tuloksiin
– 27 koki ulkomaanjakson hyödyttävän heitä työnhaussa (useimmat opettajat eivät suunnitelleet työnhakua, siksi luku on noinkin matala)
– 31 koki kiinnostuksensa omaa ammattialaansa kohtaan kasvaneen
– 30 voisi harkita myöhemmin työskentelyä ulkomailla (ja monet alkoivat järjestellä uutta ulkomaanjaksoa heti palattuaan)
– 30 koki ymmärtävänsä muita ihmisiä ja kulttuureja paremmin
– 31 koki kielitaitonsa parantuneen
– kaikki opettajat, 30 kaikista osallistujista  koki ammattitaitonsa parantuneen ja oppineensa uusia tekniikoita
– kaikki opettajat katsoivat pystyvänsä hyödyntämään vaihtonsa antia suoraan opetuksessaan
– osallistujat saivat uutta näkökulmaa pienyrittäjän arkeen: suurin osa vaihdoista toteutui pk-yrityksissä

Muuta vaikuttavuutta:
– yhteistyö kv-asioissa tiivistyi kuntayhtymän sisällä: vuonna 2009 päätettiin hakea yhdessä uutta Leonardo da Vinci opiskelijahanketta nimeltä Mythbusters, joka hyväksyttiin
– yhteistyön lisääntyminen kansallisten ja ulkomaalaisten partnereiden kanssa
– uusia partnereita ulkomailla – useimmat pk-yrityksiä, mutta Unkarissa lupaava monialainen partneri
– alakohtainen kehitys osallistuneiden opettajien parantuneen ammattitaidon kautta

 

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.
Suomessa Leonardo da Vinci -ohjelman  hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.