Get Adobe Flash player

APC 3 (2010-2012)

Hanketta koordinoi LPKKY/Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos.  Hankkeen kohdemaita olivat Iso-Britannia, Saksa, Unkari, Itävalta, Viro, Espanja, Italia, Norja, Islanti, Slovakia ja Ranska.

Hankkeen tavoitteina oli opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamisen, ammattitaidon sekä
pehmeiden taitojen vahvistaminen sekä heidän itsenäisyytensä tukeminen.
Verkostontavoitteina oli myös kieli- ja kulttuurivalmennuksen kehittäminen sekä vertaisoppiminen;
taustatukena oli  OPH-rahoitteinen Taitumo 2010-hanke.

Näissä tavoitteissaan hanke onnistui loistavasti. Verkosto kehitti Taitumo 2010-hankkeessa
yhteisen kulttuurivalmennuspaketin, jota hankkeessa liikkuneet opiskelijat pääosin käyttivät – ja opiskelijapalaute on erinomaista.

Tyytyväisiä vaihtonsa tuloksiin oli 53, 1 opiskelija oli ”vain” kohtalaisen tyytyväinen.
49 opiskelijaa katsoi kielitaitonsa parantuneen paljon, 4 opiskelijaa kohtalaisesti.
48 opiskelijaa katsoi kulttuuriosaamisensa parantuneen paljon, 5 opiskelijaa kohtalaisesti.
48 opiskelijaa sai paljon lisää itsevarmuutta, 6 kohtalaisesti.
43 opiskelijaa katsoi ammattitaitonsa parantuneen paljon, 7 kohtalaisesti.
45 opiskelijaa voisi harkita työskentelyä ulkomailla.
45 opiskelijaa katsoi työnsaantimahdollisuutensa parantuneen merkittävästi vaihdon myötä,
6 kohtalaisesti.

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.
Suomessa Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.