Get Adobe Flash player

Historia

Taitumo -hanke käynnistyi keväällä 2007 käta-alan oppilaitosten kv-toiminnasta vastaavien tapaamisessa. Kokouksessa todettiin, että käsi- ja taideollisuusalalle leimallista on vahva itse tekemisen kulttuuri. Menestyksekäs toiminta alalla edellyttää mm. kokonaisvaltaista, persoonallista tuotteen suunnittelun ja valmistuksen prosessin hallintaa ja usein nämä valmistettavat tuotteet ovat ainutlaatuisia, jopa uniikkeja. Sama itse tekemisen kulttuuri on leimannut myös koulutuksen järjestäjien kansainvälistä toimintaa.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena muodostettu käsi- ja taideteollisuusalan kansainvälisen toiminnan verkosto on koulutusalan yhteinen forumi, joka mahdollistaa vertaisoppimisen sekä osaamisen ja tulosten levittämisen kehittäen koulutuksen järjestäjien kansainvälistä toimintaa sekä mahdollistaa sen aseman vakiinnuttamisen olennaiseksi osaksi oppilaitosten arkipäivää. Osalla oppilaitoksista on jo runsaasti kokemusta ja osaamista kv-toiminnasta, toisilla taas sitä ei ole tällä hetkellä lainkaan tai toiminta on toistaiseksi vähäistä tai kokonaan keskeytynyt. Kansallisen kansainvälisen toiminnan verkoston avulla osaamista voidaan levittää ja ongelmia voidaan ratkoa yhdessä toimien.

Sittemmin toimintaa on jatkettu välillä OPH:n tuella, lukuvuonna 2009-2010 jopa ilman sitä, mikä on vahva osoitus oppilaitosten sitoutumisesta verkostotoimintaan.  Lukuvuonna 2009-2010 verkostoon liittyi KPEDU, lukuvuonna 2010-2011 mukaan tulivat Omnia ja Varia, sekä Luksia lukuvuonna 2011-2012.

Viimeisimmät artikkelit
Arkistot